Vi minskar avstånden mellan forskning, näringsliv och sjukvård

för att skapa synergier så att hyresgästerna uppnår ett mervärde


Se våra projekt

Vår verksamhet

SveaNor Fastigheter AB är ett projektutvecklingsbolag med engagemang i en projektportfölj på ca 250 000 kvm i Sveriges storstadsregioner och med ett antaget marknadsvärde på 6-7 mdkr.

Vi samverkar i projektgenomförandet med startegiska samarbetspartners för att stärka vår genomförandekraft. Bland annat har vi etablerat Vitartes AB tillsammans med Hemsö Fastighets AB för att gemensamt genomföra de Life Science-projekt som utvecklats i SveaNors regi.

Bolagets affärsidé är att utveckla, äga aktivt och avyttra projekt med inriktning på Life Science, bostäder och andra kommersiella fastigheter.

Vi skapar projektidéer, utvecklar koncept, hyr ut lokalerna, samt genomför projekten till färdiga förvaltningsfastigheter.

Läs mer

Copyrights 2015 SveaNor Fastigheter AB | Made by lemon.no