Haningeterrassen

Haningeterassen nynasvagen utan logos Sitplan A1 hoegupploest Torg hoegupploest A1

Beskrivning

Haningeterrassen är ett centrumutvecklingsprojekt på ca 110.000 kvm i Haninge kommun.
Projektet omfattar en ny bussterminal, specialistsjukvård, bostäder samt kultur- och näringsliv.

I centrala Haninge pågår just nu en centrumutveckling om cirka 110.000 kvadratmeter.

Haninge centrum anpassas till framtidens samhälle, med bostäder i omedelbar närhet till kollektivtrafik och genom att erbjuda ett utbud såsom biograf, utbildning, kultur och caféer rakt utanför dörren.

Det kommer att byggas en ny bussterminal, den befintliga pendeltågsstationen kommer att uppgraderas, det planeras för ett nytt sjukhus för förebyggande och behandlande hälsa, och på ritbordet ligger även drygt 40.000 kvadratmeter bostäder.

SveaNor Fastigheter AB har drivit fram en detaljplan som blev godkänd i september 2013.

I samband med byggandet av den nya bussterminalen har finansierings-, genomförande- och marköverlåtelsesavtal tecknats med Haninge kommun och Storstockholms Lokaltrafik.

Planerad byggstart är första kvartalet 2015.

Copyrights 2015 SveaNor Fastigheter AB | Made by lemon.no