Våra projekt

Technology for Health och Neo, Huddinge

Ett projekt omfattande ca 45.000 kvm vid Karolinska Sjukhuset i Huddinge, med fokus på utbildning, forskning och medicintekniskt näringsliv. Centralt i projektet är samverkan med Karolinska Sjukhuset.

Mer information

Scandinavian Life Science, Hagastaden

Markanvisning omfattande ca 50.000 kvm vid Nya Karolinska Sjukhuset i Solna. Projektet syftar till att utveckla ett Life science-kluster, kallat Scandinavian Life Science.

Mer information

Haningeterrassen

Haningeterrassen är ett centrumutvecklingsprojekt på ca 110.000 kvm i Haninge kommun.
Projektet omfattar en ny bussterminal, specialistsjukvård, bostäder samt kultur- och näringsliv.

Mer information

Sahlgrenska Life

I Göteborg, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Medicinarberget, har Vitartes Fastigheter ett markanvisningsavtal med Göteborgs Stad omfattande ca 85.000 kvm för life science som inkluderar högspecialiserad vårdverksamhet, forskning, utbildning och näringslivsutveckling.

Mer information

Blickaberget

Botkyrka kommun

I Botkyrka, i närheten av Karolinska Sjukhuset i Huddinge, har SveaNor uppfört drygt 4.000 kvm lokaler för medtechbolaget Bactiguard. Lokalerna är färdiga, och används för kontor, produktion och laboratorium. Bactiguards inflyttning skedde sommaren 2014.

Mer information
Copyrights 2015 SveaNor Fastigheter AB | Made by lemon.no