Technology for Health och Neo, Huddinge

TKV 2 Plaza 3d bild 20140917 Neo External Neo Internal TFH Huddinge TFH flygbild campus syd dsc 7444 2

Beskrivning

Ett projekt omfattande ca 45.000 kvm vid Karolinska Sjukhuset i Huddinge, med fokus på utbildning, forskning och medicintekniskt näringsliv. Centralt i projektet är samverkan med Karolinska Sjukhuset.

Projektet genomförs som ett joint venture med Hemsö Fastighets AB vilka också kommer bli slutliga ägare av fastigheterna.

Projektet är uppdelat i två etapper, där etapp ett hade byggstart i september 2014. Denna etapp är fullt uthyrd. Hyreskontrakt är bland annat signerade med Kungliga Tekniska Högskolan och Röda Korset som största hyresgäster.

I etapp två finns ett signerat hyresavtal med Karolinska Institutet för merparten av ytorna. Planerad byggstart för etapp två är kvartal tre 2015.

I projektet finns ett samarbete mellan SveaNor och Hemsö via två gemensamma projektbolag, TKV Fastighets AB och TKV2 Fastighets AB, där SveaNor ansvarar för genomförandet av projektet.

För mer information, se även projektsajten www.technologyforhealth.com.

Copyrights 2015 SveaNor Fastigheter AB | Made by lemon.no