Om SveaNor Fastigheter AB

SveaNor bildades 2010

Av erfarna norska och svenska fastighetsutvecklare/investerare med mål om att bli en ledende fastighetsaktör för utveckling av internationellt konkurrenskraftiga Life Science-kluster i stadsnära lägen i Norden.

Organisation

Styrelsen

  • Arve Nyhus, Styrelseordförande
  • Halgrim Thon, Ledamot
  • Nils Arne Nordheim, Ledamot
  • Håkan Karlsson, Ledamot
  • Terje Haugan, Ledamot
  • Steinar Stokke, VD

Ägare

Huvudägarna i SveaNor har under de senaste 20 åren utvecklat ca 1,7 miljoner kvm för kontor, hotell och bostäder i Sverige, Norge och Danmark. Ägarna representerar lång erfarenhet, stark finansiell kapacitet och genomförandeförmåga.

Megaron AS (äger 44 %)

Bolaget bildades år 1997 och ägare är Arve Nyhus. Megaron är ett projektutvecklingsbolag som sedan 1997 har utvecklat ca 600 000 kvm bostäder och kontor.

Haugans Hus AS (äger 20 %)

Ägs av Terje Haugan med familj. Haugans Hus AS äger 39,2 % av aktierna i Utstillingsplassen Eiendom AS, som är ett av Norges större fastighetsbolag. Utstillingsplassen etablerades 1852 och 1986 gick Haugans Hus in som huvudägare i bolaget. Total egendomsmassa för bolagen utgör 270 000 kvm.

Hathon Holding AS (äger 20 %)

Ägs av Halgrim Thon. Bolaget är ett långsiktigt förvaltningsbolag som är lokaliserat i Oslo och är hel-/delägare i fastigheter med materiella anläggningstillgångar om ca 785 MNOK.

Presthusbakken AS (äger 8 %)

Ägs av Steinar Stokke. Bolaget startade 2011 med fokus på utvecklingsprojekt.

Tornudden AB (äger 4 %)

Ägs av Håkan Karlsson. Bolaget startade 2010.

Pathos Holding AB (äger 4 %)

Ägs av Olof Johansson.

Copyrights 2015 SveaNor Fastigheter AB | Made by lemon.no