SveaNor säljer sina 50 procent av bolaget TKV Fastighets AB till Hemsö

SveaNor säljer sina 50 procent av bolaget TKV Fastighets AB till Hemsö. Bolaget äger och genomför projektet Technology for Health vid Karolinska Sjukhuset i Huddinge. Projektet omfattar den första etappen av två som SveaNor och Hemsö genomför gemensamt i delägt samarbete. Hyresgäster är bland annat Kungliga Tekniska Högskolan och Röda Korsets Sjuksköterskeskola. Tillträde sker den 1 juni 2016.

Läs fler pressmeddelanden på Hemsös hemsida


« Till nyheter

Copyrights 2015 SveaNor Fastigheter AB | Made by lemon.no