Olof Johansson blir ny delägare i SveaNor

Olof Johansson kommer att gå in som ny partner och COO i SveaNor Fastigheter AB från och med 1 januari 2015.

I den nya rollen kommer Olof att ansvara för den operativa verksamheten inom SveaNor. I bolagets ledning ingår, förutom Olof, verkställande direktören Steinar Stokke och tekniska direktören Håkan Karlsson.

Olof har nyligen lämnat Pangea Property Partners där han de senaste 12 åren varit partner och ansvarig för verksamheten i Sverige.

”Det är med stor glädje vi välkomnar Olof till SveaNor, säger Arve Nyhus, styrelseordförande och delägare i SveaNor. Olof har lång och gedigen erfarenhet inom projektutveckling och fastighetstransaktioner och kommer att stärka vårt team ytterligare när vi nu går in i en intensiv investeringsfas i flera av våra projekt, tillägger Arve Nyhus”.

SveaNor Fastigheter är ett projektutvecklingsbolag med inriktning mot Life Science-fastigheter i storstadsregionerna. Bolagets har som affärsidé är att utveckla komplexa fastighetsprojekt inom Life science-sektorn där man fysiskt och funktionellt kopplar ihop forskning, utbildning, näringsliv och vård i kunskapskluster för att skapa synergier så att hyresgästerna uppnår mervärden.

SveaNor har idag en projektportfölj på 200 000 kvm motsvarande en investering på ca 6 mdr. Projektportföljen består av dels det pågående projektet Technology for Health på ca 40 000 kvm vid Karolinska Sjukhuset i Huddinge (delägt med Hemsö), dels ett antal planerade projekt bla Scandinavian Life Science i Hagastaden i Stockholm och Solna omfattande ca 50 000 kvm, Haningeterrassen centralt i Haninge omfattande ca 40 000 kvm samt Sahlgrenska Life vid Sahlgrenska Sjukhuset/Medicinareberget i Göteborg omfattar ca 70 000 kvm.

Vidare äger SveaNor idag en Life Science-fastighet i Botkyrka omfattande 4 400 kvm. Fastigheten är uppförd och uthyrd till det medicintekniska bolaget Bactiguard AB.


« Till nyheter

Copyrights 2015 SveaNor Fastigheter AB | Made by lemon.no